Wat is een aardlekschakelaar?

Wat doet een aardlekschakelaar?

De aardlekschakelaar is een schakelaar in de meterkast die de inkomende en uitgaande stroom met elkaar vergelijkt. Zolang die in balans zijn is het in orde. Als dit niet het geval is lekt de stroom op een verkeerde manier uit het stroomcircuit en schakel te aardlekschakelaar uit om problemen te voorkomen.

Doel aardlekschakelaar

Aardlekschakelaars komen met name in huisinstallaties voor. Ze hebben als doel bescherming te geven tegen tegen elektrocutiegevaar en brand, die kan ontstaan bij een lek in het stroomcircuit.

Dit schrijft Wikipedia er over: Een enkelfasige aardlekschakelaar meet de stroom die een installatie via de fase (de zogenaamde "hete" ofwel de spanningvoerende draad) opneemt, en de hoeveelheid stroom die via de nul (ook wel de "koude" of spanningsloze draad) terug komt. Een eventuele verschilstroom zou theoretisch door de veiligheidsaarde terug moeten lopen, maar bij niet-geaarde toestellen, of aan een niet-geaarde wandcontactdoos aangesloten geaarde toestellen, zou een isolatiedefect een levensgevaarlijke stroomdoorgang door het lichaam van een mens of dier ten gevolge kunnen hebben. De aardlekbeveiliging reageert hierop door de stroomtoevoer bij een dergelijk "lek" af te sluiten.

De aardlekschakelaar biedt geen enkele bescherming voor situaties waarin een 'niet geaard' persoon contact maakt met zowel de nul- als de fasedraad; alleen wanneer de stroom naar aarde weglekt, zal de schakelaar de stroom onderbreken.

> Wat kun je doen om te checken of uw aardlekschakelaar correct werkt? >